Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi.

Załatwianie spraw

Menu dla: Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy, w zależności od rodzaju, załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Tryb działania RPK sp. z o.o. w Złotoryi w zakresie wykonywania zadań, sposób przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, określony został w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotoryja uchwalonego Uchwałą Nr 0007.V.35.2019  Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 roku roku.

 

Czytaj więcej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-12 11:12:52przez:
Opublikowano:2021-01-12 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi.
Odwiedziny:966

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.